dịch vụ kế toán

Tin Tức

Hướng Dẫn Cách Quyết Toán Thuế TNCN Cho Người Nước Ngoài Mới Nhất

Đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) được quy định như thế nào? Để hiểu hơn về các trường hợp quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài. Hãy cùng GMS Consulting theo dõi thông tin trong bài viết sau đây.

Đối tượng người nước ngoài nào cần phải quyết toán thuế TNCN tại Việt Nam?

Trường hợp ủy quyền thực hiện quyết toán thuế

Đối với cá nhân là người nước ngoài có thu nhập thì có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả quyết toán thuế TNCN trong những trường hợp dưới đây:

 • Thứ nhất: Người nước ngoài chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công của công ty có ký hợp đồng lao động với công ty từ 3 tháng trở lên tại tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập. Và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế TNCN. Kể cả người đó không làm được 12 tháng trong năm. 
 • Thứ 2: Người nước ngoài phải có thu nhập từ tiền lương và tiền công như trường hợp trên. Đồng thời, người nước ngoài có những thu nhập vãng lai khác như: thu nhập từ việc cho thuê nhà,…

Cá nhân, tổ chức trả thu nhập chỉ thực hiện việc quyết toán này thay cho người nước ngoài. Chỉ đối với phần mà người đó nhận được từ các tổ chức trả tiền lương, tiền công.

Cá nhân là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh. Trường hợp cá nhân chưa làm thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế thì thực hiện ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Hoặc tổ chức, cá nhân khác nhận ủy quyền quyết toán thì phải chịu trách nhiệm về số thuế TNCN phải nộp thêm hoặc được hoàn trả số thuế nộp thừa của cá nhân.

quyết toán thuế tncn cho người nước ngoài

Trường hợp trực tiếp thực hiện quyết toán thuế TNCN

 • Các cá nhân người nước ngoài có thu nhập đến từ hai nơi trở lên
 • Các cá nhân người nước ngoài có thu nhập từ việc kinh doanh
 • Nếu cá nhân người nước ngoài chuyển nhượng chứng khoán và có yêu cầu quyết toán thuế TNCN
 • Khi cá nhân là người nước ngoài có thu nhập ngoài tiền lương, tiền công, còn đến từ việc kinh doanh thì số thuế phải nộp thêm, số thuế nộp thừa sẽ được hoàn. Hoặc bù trừ cho kỳ kê khai thuế tiếp theo trừ những trường hợp đặc biệt khác

Các trường hợp đặc biệt khác

 • Khi cá nhân người nước ngoài cư trú tại Việt Nam và có thu nhập từ việc kinh doanh, tiền lương, tiền công. Nếu người đó đến Việt Nam dưới 183 ngày tính trong năm dương lịch đầu tiên. Nhưng nếu được tính trong 12 tháng thì kể từ ngày người đó có mặt tại Việt nam mà trên 183 ngày. Nếu như người đó được thuộc vào diện được quyết toán thuế thì sẽ có thời hạn nộp hồ sơ riêng.
 • Các cá nhân người nước ngoài sau khi đã kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam. Trước khi rời khỏi Việt Nam thì người đó cần phải khai quyết toán với các cơ quan thuế.
 • Khi các cá nhân người nước ngoài yêu cầu hoàn lại số thuế đã nộp thừa. Hoặc người đó cần bù trừ thì sẽ được thực hiện vào kỳ nộp thuế tiếp theo.

Cách xác định người nước ngoài có đang cư trú tại Việt Nam hay không?

Người nước ngoài là cá nhân đang cư trú tại Việt Nam

Người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam thì cần phải đáp ứng được một trong những điều kiện sau đây:

 • Người đó cần phải có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính theo một năm dương lịch. Hoặc có thể người đó có mặt liên tục trong vòng 12 tháng kể từ ngày đầu tiên đặt chân đến Việt Nam.
 • Có nơi ở tại Việt Nam, phải đăng ký địa chỉ thường trú hoặc phải có nhà thuê tại Việt Nam. Trong trường hợp nhà thuê ở nhiều nơi tại Việt Nam thì vẫn có thể được xem là đang cư trú tại Việt Nam. Nếu cá nhân người nước ngoài cư trú tại Việt Nam từ 90 ngày trở lên ở trong năm tính thuế. Thì cá nhân đó vẫn được xem là đang cư trú tại Việt Nam.

Người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam

Một khi cá nhân người nước ngoài không đáp ứng được một trong những yêu cầu trên thì cá nhân người nước ngoài đó không có cư trú tại Việt Nam.

quyết toán thuế tncn cho người nước ngoài

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài

Quyết toán thuế cho người nước ngoài được chia thành 4 trường hợp như sau:

Người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

Người nước ngoài đang sinh sống, cư trú tại Việt Nam cần phải thực hiện các quy định về quyết toán thuế ngày lúc phát sinh thu nhập. Người đó phải chịu thuế TNCN giống như một công dân Việt Nam. Nếu như thu nhập của người nước ngoài là ngoại tệ thì sẽ được quy đổi sang tiền Việt Nam theo tỷ giá hiện thành. 

Cách tính thuế TNCN của người nước ngoài cư trú tại Việt Nam như sau:

 • Nếu người nước ngoài có ký hợp đồng với công ty từ 3 tháng trở lên thì thuế TNCN sẽ được tính theo biểu lũy tiến từng phần.
 • Còn nếu ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng thì thuế TNCN sẽ được tính theo: [Toàn phần x Thuế suất 10%]

Thuế thu nhập cá nhân sẽ được tính theo biểu thuế lũy tiến toàn phần, sẽ có 7 bậc thuế: (Đơn vị tính: Triệu đồng)

Bậc thuế Phần thu nhập tính thuế (TNTT)/ tháng Thuế suất (%) Cách tính
1 Đến 5 5 5% x TNTT
2 Trên 5 đến 10 10 10% x TNTT – 0.25
3 Trên 10 đến 18 15 15% x TNTT – 0.75
4 Trên 18 đến 32 20 20% x TNTT – 1.65
5 Trên 32 đến 52 25 25% x TNTT – 3.25
6 Trên 52 đến 80 30 30% x TNTT – 5.85
7 Trên 80 35 35% x TNTT – 9.85

Người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam

Với cá nhân là người nước ngoài không có cư trú tại Việt Nam thì thu nhập chịu thuế TNCN của người đó chính là thu nhập phát sinh tại Việt Nam (không cần biết nơi nào đã chi trả thu nhập đó).

Cách tính thuế TNCN:

[Thuế TNCN cần phải nộp = Thu nhập chịu thuế TNCN x Thuế suất (20%)]

Lưu ý: Nếu không thể tách riêng thu nhập của người nước ngoài đó tại Việt Nam và nước ngoài thì sẽ được tính như sau:

 • Khi cá nhân người nước ngoài đó không hiện diện tại Việt Nam:

quyết toán thuế tncn cho người nước ngoài

 • Khi cá nhân người nước ngoài đó hiện diện tại Việt Nam:

quyết toán thuế tncn cho người nước ngoài

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài nghỉ việc

Người nước ngoài sau khi nghỉ việc, không làm ở công ty này nữa mà vẫn làm việc ở công ty khác tại Việt Nam. Vào lúc này thì thu nhập từ tiền lương tại công ty chi trả thu nhập sẽ được ủy quyền cho tổ chức đó quyết toán TNCN. Nhưng, trong trường hợp này cũng cần phải cân nhắc xem người nước ngoài đó hiện tại có đang cư trú tại Việt Nam hay không.

Đối với một số người lao động nước ngoài có thêm những thu nhập vãng lai ở nhiều nguồn khác nhau thì sẽ không được ủy quyền cho tổ chức. Mà cá nhân đó cần phải tự mình thực hiện quyết toán TNCN theo quy định.

>> Quy định và địa điểm quyết toán thuế thu nhập cá nhân khi nghỉ việc

Quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài về nước

Người lao động nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam thì cá nhân đó sẽ có thu nhập và cần phải quyết toán thuế TNCN.

Nhưng nếu cá nhân đó muốn về nước thì cá nhân cần phải có trách nhiệm kê khai thuế đối với cơ quan nhà nước trước khi xuất cảnh. Tổ chức chi trả thu nhập cá nhân sẽ được ủy quyền để quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Và thời hạn để nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN ở trường hợp này là chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày mà cá nhân đó xuất cảnh.

Thời hạn khai quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài

Theo Điểm a, Điểm b, Khoản 2, Điều 44, Luật Quản lý thuế năm 2019. Thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài như sau:

 • Đối với tổ chức chi trả thu nhập: Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là vào ngày cuối của năm tài chính hoặc cuối năm dương lịch.
 • Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế: Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế chậm nhất là ngày kết thúc của năm dương lịch.

Lưu ý: Nếu thời hạn nộp hồ sơ khai thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì sẽ được xác định thời hạn nộp là vào ngày làm việc tiếp theo.

Những điều kiện quyết toán thuế cho người nước ngoài là gì?

Để quyết toán thuế TNCN đối với người nước ngoài chính là một công việc vô cùng phức tạp. Chính vì lý do đó mà các doanh nghiệp cần phải nắm được những thông tin chính xác để tránh xảy ra những sai sót. Tốt hơn hết, doanh nghiệp bạn có thể nhờ đến sự trợ giúp từ các đơn vị kế toán thuê ngoài với dịch vụ quyết toán thuế trọn gói.

Và không phải tất cả các cá nhân người nước ngoài đều được quyết toán thuế TNCN tại Việt Nam. Những điều kiện quyết toán thuế cho người nước ngoài là:

 • Cá nhân phải có cư trú tại Việt Nam
 • Có thu nhập tiền công, tiền lương và thu nhập từ các hoạt động kinh doanh khác thì mới cần phải quyết toán thuế TNCN.

Trong đó, số thuế cần phải nộp lớn hơn thuế đã được khấu trừ. Và phải có yêu cầu hoàn trả lại số thuế đã nộp thừa hoặc bù trừ thuế vào kỳ kê khai thuế tiếp theo. Các cá nhân là người nước ngoài sau khi đã kết thúc hợp đồng cũng cần phải quyết toán thu nhập cá nhân trước khi xuất cảnh.

quyết toán thuế tncn cho người nước ngoài

Chuẩn bị hồ sơ kê khai khi quyết toán thuế TNCN 

Hồ sơ kê khai quyết toán thuế TNCN dành cho người nước ngoài được chia thành 3 trường hợp cụ thể. Ở mỗi trường hợp thì sẽ có một mẫu giấy kê khai khác nhau.

 • Với những người nước ngoài nhận thu nhập từ các tổ chức quốc tế hoặc là cá nhân có thu nhập từ nước ngoài. Người đó cần phải có bằng chứng chứng minh hoặc xác nhận khoản tiền được chi trả. Cùng với đó chính là thư xác nhận thu nhập cá nhân theo mẫu 20/TXN-TNCN đã ban hành.
 • Còn đối với trường hợp là người nước ngoài phải chịu thuế phát sinh ngoài lãnh thổ Việt Nam thì người đó cần phải nộp thêm các giấy tờ liên quan khác đã được yêu cầu trong hồ sơ quyết toán.
 • Trên thực tế, các cơ quan thuế ở nước ngoài sẽ không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp. Thì các cá nhân cần phải chụp lại hình ảnh để chứng minh nhận khấu trừ thuế. Hoặc cần phải chụp bản chứng từ để thể hiện mình đã nộp thuế ở nước ngoài. Tất cả những bản chụp này cá nhân cần phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính chân thực của nó.

Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài

 • Khi người nước ngoài chỉ có thu nhập từ tiền công, tiền lương và người đó thuộc diện phải kê khai nộp thuế trực tiếp. Thì người đó cần đến nộp hồ sơ quyết toán tại Cục thuế.
 • Nếu người nước ngoài có khoản thu nhập ngoài tiền công, tiền lương còn có thu nhập từ nguồn khác và phải tự đi quyết toán thuế. Thì cần phải nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý trực tiếp tổ chức đã chi trả thu nhập cuối cùng.

>> Trong trường hợp cá nhân tự đi quyết toán thuế sẽ gặp khá nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với người nước ngoài. Tốt hơn hết, cá nhân nên tìm đến các dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân TPHCM để việc quyết toán diễn ra được nhanh chóng và suôn sẻ.

 • Nộp hồ sơ quyết toán tại chi cục thuế nơi cư trú nếu như người nước ngoài đó thay đổi nơi làm việc. Nhưng không tính giảm trừ gia cảnh tại tổ chức nơi làm việc cuối cùng.
 • Bên cạnh đó, còn có một số trường hợp khác như không ký hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động chỉ được ký dưới 3 tháng. Hoặc người đó có thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau nhưng vào lúc quyết toán thì không làm việc ở đâu. Người đó cần nộp hồ sơ quyết toán ở nơi mà người đó cư trú.

Chỉ nộp hồ sơ quyết toán ở chi cục thuế nơi kinh doanh trong những trường hợp sau:

 • Người nước ngoài là cá nhân hoặc một nhóm kinh doanh ở một nơi thì hồ sơ quyết toán sẽ được nộp ở chi cục thuế nơi đó để được giải quyết.
 • Người nước ngoài là đại lý có đăng ký kinh doanh theo quy định của nhà nước.
 • Còn trong trường hợp người nước ngoài kinh doanh ở nhiều nơi thì nộp hồ sơ ở nơi cấp mã số thuế đầu tiên.

Trên đây là những thông tin liên quan đến quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài. Hy vọng rằng với những thông tin trên đây sẽ giải đáp được những thắc mắc của bạn về vấn đề này.

GỬI YÊU CẦU LIÊN HỆ