dịch vụ kế toán

Tin Tức

Hoàn Thuế Thu Nhập Cá Nhân Là Gì? Những Thủ Tục Hoàn Thuế

Hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì? Khi nào hoàn thuế và những hồ sơ để hoàn thuế thu nhập cá nhân. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết sau đây để hiểu rõ hơn nhé!

Hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì?

Không có một định nghĩa cụ thể nào về vấn đề hoàn thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, nếu như căn cứ vào luật thuế thu nhập cá nhân cũng như các văn bản hướng dẫn thì chúng ta có thể hiểu được. Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân là một việc mà cá nhân sẽ được hoàn lại tiền đã nộp thuế khi đã thuộc một trong những trường hợp được hoàn lại thuế dựa trên quy định của pháp luật.

Những trường hợp được hoàn lại thuế thu nhập cá nhân

Việc hoàn trả thuế được thực hiện dựa theo quy định của pháp luật tại Điều 23 của thông tư 92/2015/TT-BTC.

Việc hoàn thuế chỉ được thực hiện đối với các cá nhân có số thuế đã nộp thừa. Tuy nhiên, việc này chỉ diễn ra nếu như cá nhân có mã số thuế thu nhập tại thời điểm hoàn trả thuế và cũng phải có để nghị hoàn trả thuế.

Các trường hợp hoàn trả thuế bao gồm:

 • Số tiền thuế đã nộp trước đó lớn hơn số thuế cá nhân phải nộp
 • Cá nhân đã nộp thuế nhưng thu nhập tính thuế lại chưa đến mức phải nộp thuế
 • Các trường hợp khác dựa theo quyết định mà các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lưu ý:

 • Với các cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế cho các tổ chức. Cá nhân trả thu nhập thực hiện việc quyết toán thuế thay thì phải hoàn thuế thu nhập cá nhân phải được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó.
 • Còn đối với các cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì sẽ nhận lại số tiền đóng thuế thừa hoặc được lựa chọn bù trừ với số thuế phải nộp ở kỳ tiếp theo.

Quy trình hoàn lại thuế thu nhập cá nhân

Để giải quyết được thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân một cách nhanh chóng nhất. Thì mỗi cá nhân cần phải biết được quy trình hoàn trả thuế cụ thể như thế nào:

Bước 1: Phải biết được đơn vị nào có thẩm quyền ở trong cơ quan nhà nước để tiếp nhận hồ sơ hoàn trả thuế

Bước 2: Phân loại các hồ sơ theo các trường hợp cụ thể để cho việc hoàn trả thuế được thực hiện nhanh chóng hơn.

Bước 3: Giải quyết được các hồ sơ hoàn trả thuế theo quy định của nhà nước về việc hoàn thuế thu nhập cá nhân. Mỗi loại hồ sơ được phân loại theo quy định của pháp luật. Và từ đó sẽ có thứ tự kiểm tra cũng như thực hiện việc giải quyết hoàn thuế cũng sẽ khác nhau:

 • Hồ sơ những cá nhân thuộc diện hoàn thuế trước và kiểm tra sau
 • Hồ sơ của các cá nhân thuộc diện kiểm tra trước và hoàn thuế sau.

Bước 4: Thẩm định pháp chế

Bước 5: Ra quyết định hoàn thuế thu nhập cá nhân cũng như chi trả lại cho người lao động theo phương pháp thích hợp.

Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

Ở mỗi trường hợp sẽ có thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân khác nhau. Dưới đây sẽ là một trong những thủ tục quan trọng và cần thiết phải chuẩn bị trước để nộp lên cho cơ quan nhà nước giải quyết.

1. Đối với trường hợp cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế cho cá nhân, tổ chức chi trả các thu nhập thì việc hoàn thuế sẽ thông qua cá nhân và tổ chức đó. Những thủ tục sẽ bao gồm:

 • Giấy đề nghị hoàn trả các khoản thu theo ngân sách nhà nước dựa theo mẫu 01/ĐNHT đã được ban hành
 • Bản chụp biên lai nộp thuế TNCN, chứng từ và người đại diện cho tổ chức để chi trả thu nhập. Và phải ký cam kết sẽ chịu trách nhiệm đối với bản chụp đó.

Trong đó, nếu như tổ chức sau khi đã bù trừ số thuế nộp thừa. Nhưng vẫn chưa có nhu cầu hoàn thuế thì cần phải làm hồ sơ để nộp lên cơ quan trực tiếp. Hồ sơ bao gồm:

 • Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu dựa theo mẫu 01/ĐNHT đã được ban hành theo thông tư 156/2013/TT-BTC
 • Cùng với giấy đề nghị là bản chụp các chứng từ, biên lai đã nộp thuế cũng như người đại diện để đảm bảo tính chân thực của bản chụp.

2. Đối với cá nhân là người trực tiếp quyết toán thuế thì hồ sơ sẽ bao gồm:

Cá nhân có thu nhập trực tiếp từ tiền lương và được thực hiện quyết toán thuế trực tiếp thì sẽ không cần phải nộp hồ sơ hoàn thuế. Mà cá nhân đó cần phải ghi số thuế đề nghị hoàn và chi tiêu 47 hay 49 dựa theo mẫu 02/QTT-TNCN.

3. Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đã có quyết toán thuế

Ở trường hợp này thì cũng không cần chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế. Mà cá nhân đó chỉ cần ghi rõ số thuế và đề nghị hoàn thuế dựa theo chỉ tiêu số 31 hay chỉ tiêu số 33 ở trong tờ khai quyết toán thuế dựa theo quy định là được.

Trên đây là những thông tin về thủ tục cũng như hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì? Hy vọng rằng sau bài viết trên bạn sẽ hiểu hơn về việc hoàn thuế thu nhập cá nhân này.

GỬI YÊU CẦU LIÊN HỆ