dịch vụ kế toán

Tin Tức

Ủy Quyền Quyết Toán Thuế TNCN Là Gì? Điều Kiện Để Được Ủy Quyền Quyết Toán Thuế

Việc quyết toán thuế và nộp thuế không chỉ là nghĩa vụ của doanh nghiệp mà đây cũng là nghĩa vụ của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, không phải cá nhân nào cũng thực hiện quyết toán thuế trực tiếp mà họ thường sẽ ủy quyền cho doanh nghiệp chi trả lương thực hiện thay. Vậy ủy quyền quyết toán thuế TNCN là gì? Điều kiện và những trường hợp nào được ủy quyền? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết sau đây của GMS Consulting ngay nhé.

Ủy quyền quyết toán thuế TNCN là gì?

Ủy quyền quyết toán thuế TNCN là việc các tổ chức, cá nhân – nơi chi trả tiền lương, tiền công cho cá nhân chịu thuế để kê khai, khấu trừ và nộp thuế thu nhập cá nhân.

Việc ủy quyền quyết toán thuế thu nhâp cá nhân dựa vào các cơ sở pháp lý như sau:

 • Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế
 • Công văn số 636/TCT-DNNCN ban hành ngày 12 tháng 03 năm 2021 của Tổng cục Thuế về việc Hướng dẫn quyết toán Thuế Thu nhập cá nhân.

Đối tượng được ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Đối tượng được ủy quyền quyết toán thuế TNCN được quy định tại điểm d khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP và hướng dẫn tại Công văn 636/TCT-DNNCN ngày 12/03/2021. Theo đó, cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho mình. 

ủy quyền quyết toán thuế tncn

Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

 • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện việc quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm dương lịch. 

Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức mới.

 • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm dương lịch; đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.
 • Cá nhân là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh. Trường hợp cá nhân chưa làm thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế thì thực hiện ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác quyết toán thuế theo quy định về quyết toán thuế đối với cá nhân.

Trường hợp tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác nhận ủy quyền quyết toán thì phải chịu trách nhiệm về số thuế thu nhập cá nhân phải nộp thêm hoặc được hoàn trả số thuế nộp thừa của cá nhân.

 • Cá nhân sau khi đã ủy quyền quyết toán thuế, tổ chức trả thu nhập đã thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân, nếu phát hiện cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì tổ chức trả thu nhập không điều chỉnh lại quyết toán thuế TNCN của tổ chức trả thu nhập, chỉ cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân theo số quyết toán và ghi vào góc dưới bên trái của chứng từ khấu trừ thuế nội dung: 

“Công ty … Đã quyết toán thuế TNCN thay cho Ông/Bà …. (theo ủy quyền) tại dòng (số thứ tự) … Của Phụ lục Bảng kê 05-1/BK-TNCN” để cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Lưu ý: Cá nhân làm ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân phải có Mã số thuế thu nhập cá nhân.

ủy quyền quyết toán thuế tncn

Các trường hợp không được ủy quyền quyết toán thuế

Những cá nhân không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN trong những trường hợp sau:

 • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị nhưng vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế không làm việc tại tổ chức đó.
 • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lai chưa khấu trừ thuế hoặc khấu trừ thuế chưa đủ (bao gồm trường hợp chưa đến mức khấu trừ và đã đến mức khấu trừ nhưng không khấu trừ).
 • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại nhiều nơi.
 • Cá nhân chỉ có thu nhập vãng lai đã khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% (kể cả trường hợp có thu nhập vãng lai duy nhất tại một nơi).
 • Cá nhân chưa đăng ký mã số thuế.
 • Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì không ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay mà phải trực tiếp khai quyết toán với cơ quan thuế theo quy định

Trên đây là những chia sẻ của GMS Consulting về ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp nếu bạn vẫn còn nhiều điều băn khoăn, thắc mắc chưa lý giải được thì hãy liên hệ ngay với GMS Consulting để được giải đáp nhanh nhất nhé.

GỬI YÊU CẦU LIÊN HỆ