dịch vụ kế toán

Tin Tức

Thuế Gián Thu Là Gì? Những Điều Bạn Nên Biết Về Thuế Gián Thu

Cũng như thuế trực thu, thuế gián thu là một phần thu vào ngân sách của nhà nước. Để tìm hiểu cụ thể hơn thuế gián thu là gì thì mời quý bạn đọc hãy xem ngay bài viết sau đây của GMS Consulting nhé!

Thuế gián thu là gì?

Thuế gián thu là loại thuế đánh vào người tiêu dùng nhưng thông qua người sản xuất, kinh doanh. Đây là nguồn thuế điều tiết gián tiếp thông qua hàng hoá, dịch vụ, người chịu thuế không phải là người đóng thuế. 

Thuế gián thu không đánh trực tiếp vào thu nhập của người nộp thuế mà thu thuế gián tiếp qua giá cả hàng hoá, dịch vụ. Nên tên gọi thuế gián thu thể hiện rõ tính gián tiếp ở chỗ người nộp thuế không phải là người chịu thuế. Người nộp thuế là nhà sản xuất, còn người chịu thuế thực tế là người tiêu dùng.

thuế gián thu là gì

Thuế gián thu là gì

Cũng vì thuế được cộng vào giá cả hàng hoá và dịch vụ nên có ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả thị trường. Do đó có tác dụng điều tiết tiêu dùng xã hội. Thuế gián thu dễ dàng hơn cho hoạt động tổ chức và quản lý vì người chịu thuế không phải là người sản xuất kinh doanh nên không có áp lực về thuế và hạn chế tình trạng tránh, trốn thuế.

Ví dụ về thuế gián thu: 

 • Thuế GTGT: Một nhà sản xuất tạo ra hàng hoá A, hàng hoá này được sản xuất và mang đi cung ứng thì sẽ cộng thêm một phần thuế vào giá bán. Khi hàng hóa được bán, phần thuế gián tiếp đã được cộng vào giá và sau đó nhà sản xuất sẽ thay người tiêu dùng nộp khoản thuế này.
 • Thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng cho các dịch vụ (kinh doanh vũ trường, massage, karaoke, casino, golf,…), các hàng hoá (rượu, bia, thuốc lá,…)

Đặc điểm của thuế gián thu

 • Theo pháp luật thì đối tượng nộp thuế và chịu thuế không đồng nhất với nhau
 • Đối tượng đóng thuế là tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hoá dịch vụ.
 • Đối tượng chịu thuế là người tiêu dùng cuối cùng.
 • Nó là một bộ phận cấu thành vào giá của hàng hóa, dịch vụ trên thị trường.
 • Có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua cơ chế giá cả trên thị trường.
 • Thuế gián thu vừa chịu sự chi phối của quan hệ cung cầu vừa phụ thuộc vào bản chất của thị trường (thị trường cạnh tranh hay độc quyền).
 • Trong một số trường hợp nhất định thuế gián thu có sự dịch chuyển gánh nặng thuế.
 • Mang tính lũy thoái.
 • Cơ sở đánh thuế là khoản thu nhập tiêu dùng.

thuế gián thu là gì

Đặc điểm của thuế gián thu là gì?

Các loại thuế gián thu

Ở Việt Nam có các loại thuế gián thu như:

 • Thuế doanh thu
 • Thuế giá trị gia tăng
 • Thuế tiêu thụ đặc biệt,
 • Thuế xuất khẩu,
 • Thuế nhập khẩu,
 • Thuế môn bài

So sánh thuế gián thu và thuế trực thu

Điểm giống nhau của thuế gián thu và thuế trực thu

 • Cả hai đều là một trong những phương thức thu thuế theo quy định của pháp luật.
 • Thuế trực thu thuế gián thu là nguồn điều tiết vào thu nhập của cá nhân, tổ chức trong xã hội.
 • Bản chất đóng thuế của hai hình thức này đều bắt buộc. Người bị đánh thuế phải trích một phần trong thu nhập hoặc lợi ích từ nguồn khác để trả thuế.
thuế gián thu là gì

So sánh thuế gián thu và thuế trực thu

Điểm khác nhau thuế trực thu và thuế gián thu là gì

Nội dung Thuế gián thu Thuế trực thu
Khái niệm Là thuế đánh vào người tiêu dùng thông qua nhà sản xuất kinh doanh nộp thuế. Thuế gián thu được cộng vào giá cả hàng hoá, dịch vụ. Là phần thuế thu trực tiếp từ thu nhập hoặc tài sản khác của cá nhân, tổ chức kinh doanh.
Đối tượng chịu thuế Người chịu thuế không phải là người đánh thuế. Người chịu thuế là người đóng thuế.
Mức độ tác động nền kinh tế Ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả thị trường. (Vì thuế được cộng vào giá). Ít ảnh hưởng đến giá cả thị trường.
Mức độ quản lý Khó quản lý, dễ gây tình trạng trốn thuế. Nhất là đối với những nước sử dụng hình thức thanh toán bằng tiền mặt phổ biến sẽ gây khó kiểm soát cho cơ quan quản lý nhà nước.

Là nguồn thu chủ yếu ở các nước nghèo và đang phát triển.

Dễ thu thuế, hạn chế tình trạng trốn thuế.

Là nguồn thu chủ yếu ở các nước phát triển.

Ưu điểm Dễ dàng cho cơ quan thu thuế. Đảm bảo công bằng cho đối tượng chịu thuế.
Nhược điểm Khó đảm bảo công bằng giữa các đối tượng nộp thuế. Khó thu thuế, khó quản lý.
Phương thức điều tiết Gián tiếp thông qua giá bán hàng hoá, dịch vụ. Trực tiếp vào thu nhập của đối tượng chịu thuế.
Phạm vi thu thuế phạm vi rộng lớn Phạm vi nhỏ, hẹp
Hiệu quả thu thuế Có hiệu quả hơn vì người mua phải bắt buộc trả nhưng không phải trả trực tiếp. ít hiệu quả hơn vì khó kiểm soát và do áp lực nên gây ra tình trạng trốn thuế.
Ví dụ các loại thuế áp dụng
 • Thuế GTGT,
 • Thuế xuất nhập khẩu, 
 • Thuế tiêu thụ đặc biệt,
 • Thuế môn bài
 • Thuế bảo vệ môi trường…

Vậy là với những thông tin vừa rồi mà GMS Consulting gửi đến quý bạn đọc hy vọng sẽ giúp bạn hiểu hơn về thuế gián thu cũng như thuế trực thu là gì.

GỬI YÊU CẦU LIÊN HỆ