dịch vụ kế toán

Tin Tức

Quyết Toán Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Là Gì? Cần Phải Lưu Ý Những Gì Khi Quyết Toán?

Sau một thời gian hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp sẽ được cơ quan thuế kiểm tra quyết toán thuế (kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế). Vậy kiểm tra quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Hãy cùng GMS tìm hiểu về qua bài viết dưới đây nhé!

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là việc xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm của doanh nghiệp. Trong năm các doanh nghiệp có hoạt động đều phải thực hiện nghĩa vụ nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp có thể được thực hiện tại cơ quan thuế hoặc trụ sở doanh nghiệp. Khi nhắc đến kiểm tra thuế, quyết toán thuế chúng ta thường hay quan tâm đến hoạt động kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp.

Trung bình các doanh nghiệp sẽ làm quyết toán thuế 1 năm 1 lần. Tuy nhiên doanh nghiệp có quy mô nhỏ và lợi nhuận không lớn sẽ làm quyết toán thuế 5 năm 1 lần. Còn với những doanh nghiệp hoạt động lớn, có doanh thu cao thì có thể sẽ được yêu cầu quyết toán thuế 1 tháng 1 lần. Mục đích của việc quyết toán thuế là giúp Nhà nước kiểm soát tốt hơn về việc đóng thuế của các doanh nghiệp, tránh gian lận, sai phạm.

quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Trung bình các doanh nghiệp sẽ làm quyết toán thuế 1 năm 1 lần

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN thông thường là ngày 31 tháng 03 hàng năm.

Mức thuế các doanh nghiệp cần phải đóng theo quy định là 20% doanh thu mà công ty có được sau khi trừ đi những khoản chi phí được miễn giảm nếu doanh thu dưới 20 tỷ đồng. Còn doanh nghiệp có doanh thu trên 20 tỷ đồng thì sẽ tăng lên 22% doanh thu.

Các trường hợp kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế

Việc quyết toán thuế được tiến hành tại trụ sở của người nộp thuế trong các trường hợp sau:

 • Kiểm tra hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế, kiểm tra sau hoàn thuế đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước;
 • Kiểm tra hồ sơ liên quan đến nghĩa vụ nộp, kê khai thuế của người nộp thuế;
 • Kiểm tra sau thông quan tại trụ sở của người khai hải quan.
 • Trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế;
 • Trường hợp được lựa chọn theo kế hoạch, chuyên đề;
 • Trường hợp theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra nhà nước, cơ quan khác có thẩm quyền;
 • Trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động, cổ phần hóa, chấm dứt hiệu lực mã số thuế, chuyển địa điểm kinh doanh và các trường hợp kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, trừ trường hợp giải thể, chấm dứt hoạt động mà cơ quan thuế không phải thực hiện quyết toán thuế theo quy định của pháp luật.

Nội dung quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Sau khi doanh nghiệp tự kê khai và nộp thuế TNDN hàng năm cho cơ quan thuế thì cơ quan thuế sẽ cho thanh tra xuống để xác minh, kiểm tra lại các số liệu mà doanh nghiệp đã kê khai có chính xác không. Cơ quan thuế sẽ gửi thông báo trước 2 tuần để doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ có liên quan.

Các giấy tờ mà doanh nghiệp phải trình ra cho thanh tra thuế kiểm tra gồm: các hoá đơn, chứng từ, sổ sách kế toán đã cân đối trong những năm trước đây, kể từ thời điểm đã quyết toán trước.

Nếu trường hợp doanh nghiệp kê khai sai làm giảm số thuế phải nộp thì thanh tra thuế sẽ tính toán lại số liệu đúng và doanh nghiệp sẽ phải chịu phạt cho số tiền chênh lệch là 0.03% x số ngày x số tiền chênh lệch.

Hồ sơ doanh nghiệp cần chuẩn bị khi quyết toán thuế là gì?

Khi khai quyết toán thuế TNDN gồm có khai quyết toán thuế TNDN năm và khai quyết toán thuế TNDN đến thời điểm có quyết định về doanh nghiệp thực hiện chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động.

Căn cứ theo thông tư 92/2015/TT-BTC quy định hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN bao gồm:

 • Tờ khai quyết toán thông tư 151/2thuế TNDN được thực hiện theo đúng mẫu số 03/TNDN ban hành, kèm th014/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành
 • Báo cáo tài chính năm hoặc đến thời điểm chia tách, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp,…
 • Phụ lục theo mẫu 03-1A/TNDN: phản ánh kết quả hoạt động của doanh nghiệp
 • Phụ lục 03-1B/TNDN: phản ánh hoạt động của tín dụng và ngân hàng
 • Phụ lục 03 – 1C/TNDN: phản ánh hoạt động quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty chứng khoán
quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN bao gồm những gì?

>>> Cần Chuẩn Bị Hồ Sơ, Tài Liệu Như Thế Nào Khi Quyết Toán Thuế?

Các nguyên tắc áp dụng trong quyết toán thuế TNDN

 • Áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế và ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra thuế.
 • Tuân thủ quy định của Luật Quản lý thuế và quy định của pháp luật có liên quan và mẫu biểu kiểm tra, trình tự, thủ tục, hồ sơ kiểm tra thuế theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
 • Không cản trở hoạt động bình thường của người nộp thuế.
 • Khi kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế, thủ trưởng cơ quan quản lý thuế phải ban hành quyết định kiểm tra.
 • Việc kiểm tra thuế nhằm đánh giá tính đầy đủ, chính xác, trung thực nội dung các chứng từ, thông tin, hồ sơ mà người nộp thuế đã khai, nộp, xuất trình với cơ quan quản lý thuế. Đánh giá việc tuân thủ pháp luật về thuế và quy định khác của pháp luật có liên quan của người nộp thuế để xử lý về thuế theo quy định của pháp luật.

Những lưu ý khi quyết toán thuế doanh nghiệp

Đa số các doanh nghiệp hiện nay luôn đề cao đến vấn đề quyết toán trong doanh nghiệp. Vì vậy bất cứ lúc nào các doanh nghiệp cũng có thể bị kiểm tra đột xuất bởi cơ quan thuế. Để không phải lo lắng khi bị kiểm tra thì doanh nghiệp cần lưu ý:

 • Thứ nhất là xuất hoá đơn tạm ứng 
 • Thứ hai, hoá đơn sai sót: Trong quá trình quyết toán thuế, thì phải tiếp xúc với rất nhiều con số, chính vì vậy mà không thể tránh được sai sót. Lập kê khai bổ sung, photo các hoá đơn sai thành 1 bản sau đó kẹp cùng với những tờ kê khai điều chỉnh bị sai nếu có sai sót về các con số. Còn với những sai sót chỉ xê dịch vài đồng đến vài trăm nghìn thì không cần hoá đơn sai sót.
 • Thứ ba: Hoá đơn có giá trị lớn nhưng vẫn còn treo công nợ nhiều năm chưa thanh toán. Với những hóa đơn có giá trị trên 20 triệu đồng, khi thanh tra thuế kiểm tra mà doanh nghiệp vẫn chưa thanh toán thì cần chuẩn bị sẵn những giấy tờ: hợp đồng trả chậm,… để trình bày cho cơ quan thuế.
 • Thứ tư: Đối với công trình đã nghiệm thu và đã thu tiền nhưng không xuất hoá đơn. Đây là lỗi thường gặp của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp gặp phải vấn đề này thì cần phải thực hiện xuất hoá đơn bù và phải bổ sung lại hợp động cho các nguồn tạm ứng trước đó, trên hợp đồng cần ghi rõ các khoản tạm ứng. Trong trường hợp này thì không cần xuất hoá đơn.
 • Thứ năm: Đối chiếu vật liệu dự toán so với xuất vào kho, khi lập sổ sách thì nhân viên kế toán phải đối chiếu kỹ và theo sát vật tư để tránh nhầm lẫn kịp thời. Nếu có sự chênh lệch thì phải báo cấp trên để có biện pháp xử lý kịp thời.
 • Thứ sáu: Đối với những chứng từ ngân hàng thì cần phải cất giữ cẩn thận. Vì sẽ có những lần chuyển đi rất là nhiều, vì vậy mà nhân viên kế toán phải cất giữ cẩn thận.

>>> Những Lưu Ý Về Quyết Toán Thuế Khi Giải Thể Doanh Nghiệp

Quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp cần lưu ý khi quyết toán thuế

Đối với việc kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế, người nộp thuế có các quyền sau:

 • Từ chối việc kiểm tra khi không có quyết định kiểm tra thuế;
 • Từ chối cung cấp thông tin, tài liệu không liên quan đến nội dung kiểm tra thuế; thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
 • Nhận biên bản kiểm tra thuế và yêu cầu giải thích nội dung biên bản kiểm tra thuế;
 • Bảo lưu ý kiến trong biên bản kiểm tra thuế;
 • Khiếu nại, khởi kiện và yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật;
 • Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình kiểm tra thuế.

Khi kiểm tra quyết toán thuế, người nộp thuế có nghĩa vụ:

 • Chấp hành quyết định kiểm tra thuế của cơ quan quản lý thuế;
 • Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra theo yêu cầu của đoàn kiểm tra thuế;
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp;
 • Ký biên bản kiểm tra thuế trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra;
 • Chấp hành kiến nghị tại biên bản kiểm tra thuế, kết luận, quyết định xử lý kết quả kiểm tra thuế.

Vừa rồi là những chia sẻ của GMS Consulting về quyết toán thuế TNDN. Nếu quý khách hàng còn bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến quyết toán thuế doanh nghiệp thì hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0909 23 4545 để được giải đáp nhanh nhất.

GỬI YÊU CẦU LIÊN HỆ