dịch vụ kế toán

Tin Tức

Thuế Nhà Thầu Là Gì? Cách Tính Thuế Nhà Thầu Như Thế Nào?

Thuế nhà thầu là gì? Có những cách kê thuế và tính thuế nhà thầu nào? Thuế nhà thầu phát sinh khi nào? Hãy tìm hiểu chi tiết những thông tin này trong bài viết sau đây của GMS Consulting ngay nhé.

Thuế nhà thầu là gì?

Thuế nhà thầu là loại thuế áp dụng đối với các đối tượng là tổ chức, cá nhân nước ngoài (không hoạt động theo luật pháp Việt Nam) có phát sinh thu nhập từ việc cung ứng dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hóa Việt Nam.

Thuế nhà thầu tiếng anh là gì? Thuế nhà thầu tiếng anh là Foreign Contractor Tax và có thể gọi tắt là FCT là 3 chữ cái đầu tiên

Thuế nhà thầu nước ngoài là gì?

Thuế nhà thầu nước ngoài là loại thuế đánh lên đánh lên các đối tượng là nhà thầu người nước ngoài không có cơ sở thường trú và thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

Cơ sở pháp lý

Hiên nay văn bản pháp lý liên quan đến thuế này gồm các văn bản sau:

 • Về thuế GTGT trong FCT

Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Luật Thuế GTGT số 31/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013 (bổ sung);

Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 (hướng dẫn);

 • Về thuế TNDN trong FCT

Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Luật Thuế TNDN số 32/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013 (bổ sung);

Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 (hướng dẫn);

 • Về quản lý thuế điều chỉnh về FCT

Luật Quản lý thuế 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 (bổ sung);

 • Hướng dẫn chi tiết

Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06 tháng 08 năm 2014 (hướng dẫn);

Một số công văn, văn bản chi tiết hướng dẫn từng trường hợp cụ thể.

Các loại thuế nhà thầu phải nộp

Các loại thuế nhà thầu phải nộp được quy định theo Thông tư 103/2014/TT-BTC bao gồm: thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.

 • Nhà thầu và nhà thầu phụ nước ngoài là các tổ chức kinh doanh thực hiện trách nhiệm nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp và hướng dẫn của Bộ tài chính.
 • Nhà thầu và nhà thầu phụ nước ngoài có trách nhiệm thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định mỗi khi có phát sinh hoạt động kinh doanh và được hướng dẫn cụ thể theo quy định của Bộ tài chính, thuế thu nhập cá nhân theo pháp luật Việt Nam

Đối tượng nào chịu thuế và đối tượng nào không chịu thuế

Đối tượng chịu thuế nhà thầu

Căn cứ vào Điều 1, Thông tư 103/2014/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam tôi tóm tắt như sau:

 • Kinh doanh hoặc phát sinh thu nhập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng hoặc thỏa thuận hoặc cam kết;
 • Phân phối hàng hoá tại VN /cung cấp hàng hoá theo điều kiện giao hàng của các điều khoản thương mại quốc tế ( Incoterms) mà bên bán chịu rủi ro liên quan đến hàng hóa vào đến lãnh thổ VN
 • Cung cấp hàng hóa tại Việt Nam (thường gọi XNK tại chỗ) và phát sinh thu nhập tại Việt Nam;
 • Thông qua bên Việt Nam để đàm phán, ký kết hợp đồng đứng tên nước ngoài;

Chi tiết để hiểu rõ hơn như sau:

Với thuế GTGT

Dịch vụ hoặc các dịch vụ gắn với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT:

 • Cung cấp ở Việt nam + Tiêu dùng tại Việt Nam
 • Cung cấp ngoài VN + Tiêu dùng tại Viêt Nam

Với thuế TNDN

 • Dịch vụ gắn với hàng hóa;
 • Cung cấp dịch vụ;
 • Cung cấp, phân phối hàng hóa;

Đối tượng không chịu thuế

Căn cứ vào Điều 2, Thông tư 103/2014/TT-BTC  tóm tắt gọn một số đối tượng không chịu thuế như sau:

Chi tiết các trường hợp không chịu thuế:

 • Đào tạo (trừ đào tạo trực tuyến);
 • Dịch vụ được cung cấp và tiêu dùng ngoài Việt Nam;
 • Hàng hóa không kèm theo các dịch vụ được thực hiện tại VN;
 • Môi giới: bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài;
 • Một số dịch vụ được thực hiện tại nước ngoài;
 • Quảng cáo, tiếp thị (trừ quảng cáo, tiếp thị trên internet);
 • Tổ chức tín dụng;
 • Tổ chức, cá nhân nước ngoài KD tại VN theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Dầu khí,…;
 • Tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng kho ngoại quan, cảng nội địa (ICD) làm kho hàng hóa để phụ trợ cho hoạt động vận tải quốc tế, quá cảnh, chuyển khẩu, lưu trữ hàng hoặc để cho DN khác gia công;
 • Xúc tiến đầu tư và thương mại;
 • Chia cước thanh toán dịch vụ, viễn thông quốc tế giữa VN với nước ngoài mà các dịch vụ này được thực hiện ở ngoài VN dịch vụ này được thực hiện ở ngoài VN;
 • Sửa chữa phương tiện vận tải, máy móc thiết bị, có bao gồm hoặc không bao gồm vật tư, thiết bị thay thế kèm theo;

Khi nào phải nộp thuế nhà thầu

Theo quy định của Luật pháp Việt Nam hiện hành, các nhà thầu nước ngoài buộc phải nộp thuế nhà thầu khi phát sinh thu nhập từ việc cung ứng dịch vụ hay những loại dịch vụ gắn liền với hàng hóa ở Việt Nam.

Và đó chính là những thông tin về thuế nhà thầu mà GMS Consulting muốn gửi đến bạn. Nếu bạn đang cần một đơn vị quyết toán thuế có kinh nghiệm về quyết toán thuế nhà thầu thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo thông tin bên dưới để được hỗ trợ ngay nhé.

GỬI YÊU CẦU LIÊN HỆ