dịch vụ kế toán

Tin Tức

Thành Lập Doanh Nghiệp Là Gì? Tìm Hiểu Các Thủ Tục Thành Lập Công Ty

Thành lập doanh nghiệp là gì?” Đây là một câu hỏi được rất nhiều người đam mê kinh doanh và muốn gây dựng sự nghiệp kinh doanh cho riêng mình quan tâm. Vì vậy, hãy cùng điểm qua các khái niệm thành lập doanh nghiệp là gì, để có thể hiểu đúng hơn về khởi nghiệp.

Thành lập doanh nghiệp là gì?

 • Theo quan điểm kinh tế: Khởi nghiệp là sự chuẩn bị về vốn, dây chuyền sản xuất, nhân sự, nhà xưởng, trang thiết bị kỹ thuật và các điều kiện khác.
 • Theo quan điểm pháp lý: thành lập doanh nghiệp là một quá trình hợp pháp trên giấy tờ với các cơ quan có thẩm quyền. Các loại hình kinh doanh khác nhau, thủ tục và thời gian xử lý sẽ khác nhau.
thành lập doanh nghiệp là gì

Thành lập doanh nghiệp là gì?

Chuẩn bị đầy đủ các thông tin cần thiết cho việc thành lập doanh nghiệp

Trước khi tiến hành thủ tục thành lập doanh nghiệp cần chuẩn bị một số thông tin cần thiết như sau:

 • Chọn loại hình kinh doanh của công ty
 • Đặt tên cho công ty
 • Xác định địa chỉ của trụ sở chính của công ty
 • Xác định vốn điều lệ của công ty
 • Xác định vị trí của những người đại diện dựa theo pháp luật
 • Xác định phạm vi kinh doanh của bạn

Thủ tục đăng ký kinh doanh mới năm 2022

Doanh nghiệp thực hiện theo các bước dưới đây để đăng ký thành lập công ty mới:

thành lập doanh nghiệp là gì

Thủ tục đăng ký kinh doanh mới năm 2022

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Doanh nhân cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đăng ký mới.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đăng ký doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký công thương nơi doanh nghiệp đã đặt trụ sở chính dựa theo một trong ba phương thức sau đây:

 • Nộp hồ sơ trực tiếp ở Cơ quan đăng ký thương mại.
 • Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính.
 • Nộp hồ sơ thông qua mạng thông tin điện tử.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

Cơ quan đăng ký công thương có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan đăng ký công thương thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp không được chấp thuận và cơ quan đăng ký công thương không chấp thuận đăng ký thì người thành lập doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản và giải thích lý do.

Bước 4: Nhận kết quả

Nhà tài trợ hoặc người được ủy quyền thực hiện đăng ký kinh doanh có thể nhận kết quả trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính của công ty hoặc đăng ký nhận kết quả qua đường bưu điện.

Nộp hồ sơ doanh nghiệp mới vào năm 2022

Hồ sơ thành lập công ty mới năm 2022 tương ứng với các loại hình và có những yêu cầu khác nhau về hồ sơ, cụ thể như sau:

thành lập doanh nghiệp là gì

Nộp hồ sơ doanh nghiệp mới vào năm 2022

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân

Đơn đăng ký kinh doanh theo mẫu.

Bản sao giấy tờ pháp lý cá nhân của chủ doanh nghiệp tư nhân.

Hồ sơ đăng ký công ty hợp danh

 • Đơn đăng ký kinh doanh theo mẫu.
 • Quy chế công ty.
 • Danh sách thành viên.
 • Bản sao các giấy tờ pháp lý cá nhân của thành viên.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với các nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

Đơn đăng ký để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

(1) Đơn đăng ký công nghiệp và thương mại.

(2) Các bài báo của Hiệp hội.

(3) Danh sách thành viên.

(4) Bản sao của các tài liệu sau:

 • Văn bản pháp luật cá nhân, thành viên là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;
 • Văn bản quy phạm pháp luật mà các thành viên của tổ chức là tổ chức và văn bản quy định người đại diện theo ủy quyền; văn bản quy định cá nhân là người đại diện được ủy quyền của các thành viên của tổ chức.

Đối với thành viên của tổ chức nước ngoài, bản sao văn bản quy phạm pháp luật của tổ chức phải được chứng thực lãnh sự;

 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với nhà đầu tư nước ngoài dựa theo Luật Đầu tư.

Đăng ký công ty cổ phần và nộp hồ sơ

 • Đơn đăng ký công nghiệp và thương mại.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách cổ đông sáng lập cùng nhà đầu tư nước ngoài.
 • Bản sao của các tài liệu sau:
  • Văn bản quy phạm pháp luật trong đó cổ đông sáng lập, cổ đông nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;
  • Văn bản pháp lý của tổ chức mà cổ đông là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; văn bản pháp lý cá nhân của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và nhà đầu tư nước ngoài là cổ đông của tổ chức.

Trường hợp cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ hợp pháp của tổ chức phải có chứng thực lãnh sự;

 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với nhà đầu tư nước ngoài dựa theo Luật Đầu tư.

Trường hợp người thành lập doanh nghiệp không trực tiếp xin thành lập công ty mới mà ủy thác cho người khác xử lý thì doanh nghiệp gửi kèm văn bản ủy quyền cho người khác làm thủ tục đăng ký. Bản sao giấy tờ hợp pháp của cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục.

Trên đây là những thông tin cần thiết về thành lập doanh nghiệp là gì mà GMS đã chia sẻ đến quý khách hàng về quá trình hình thành doanh nghiệp năm 2022. Trong quá trình tư vấn và thực hiện, nếu có bất kỳ thắc mắc nào khác, vui lòng liên hệ với Dịch vụ pháp lý doanh nghiệp tại GMS Consulting để được giải đáp nhanh chóng và chính xác. 

GỬI YÊU CẦU LIÊN HỆ