Tin Tức

Kế Toán Quản Trị Là Gì? Vai Trò Của Kế Toán Quản Trị Trong Doanh Nghiệp

Bộ phận kế toán quản trị đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình vận hành của doanh nghiệp. Những thông tin mà KTQT cung cấp là chìa khóa chính hỗ trợ nhà quản trị đưa ra các quyết định để điều hành doanh nghiệp. Cũng là yếu tố then chốt giúp nhà quản lý hoạch định công việc giám sát một cách hiệu quả. Vậy kế toán quản trị là gì? Cùng theo dõi ngay bài viết sau đây nhé.  

Lĩnh vực kế toán quản trị

Có thể nói hơn 15 năm trở lại đây, ngành kế toán phân nhánh ra nhiều lĩnh vực trong đó có kế toán quản trị. Đây là xu thế mới của kế toán hiện đại.

Nói một cách dễ hiểu thì đây là lĩnh vực chuyên môn của kế toán nhằm nắm bắt các vấn đề về thực trạng, đặc biệt là thực trạng tài chính của doanh nghiệp. Thông qua các thông tin từ kế toán quản trị nhà quản lý doanh nghiệp ra quyết định điều hành một cách tối ưu nhất. Thông tin của KTQT đặc biệt quan trọng trong vận hành doanh nghiệp, đồng thời phục vụ kiểm soát và đánh giá doanh nghiệp đó.

kế toán quản trị là gì

Trong kế toán quản trị có hai loại thông tin là thông tin tài chính và thông tin phi tài chính. Chúng  được gọi chung là thông tin quản lý. Những thông tin được cung cấp cho nhà quản trị không phải là thông tin tài chính đơn thuần. Trước khi cung cấp thông tin, người làm kế toán quản trị cần biết rõ mục đích của những thông tin đó.

Kế toán quản trị là gì?

Để dễ hình dung, chúng ta bắt đầu từ thực tế hàng ngày. Nền kinh tế nước ta gồm một bộ phận lớn các tổ chức, cơ quan, xí nghiệp. Những tổ chức này tuy có vai trò, nhiệm vụ cũng như sứ mệnh khác nhau nhưng đều có chung 2 đặc điểm chính sau: 

  • Đặc điểm 1: Mọi tổ chức đều đưa ra mục tiêu hoạt động và chiến lược hoạt động cụ thể. Chẳng hạn mục tiêu của doanh nghiệp là tối đa doanh thu, giảm tối thiểu chi phí và tăng tối đa lợi nhuận.
  • Đặc điểm 2: Mục tiêu quản trị, mọi nhà quản lý đều cần thông tin để điều hành, kiểm soát hoạt động của tổ chức. Tổ chức với quy mô càng lớn thì nhu cầu thông tin cho quản lý đó càng nhiều.

kế toán quản trị là gì

Câu hỏi đặt ra cho mọi nhà quản trị là làm thế nào để họ có thể nắm bắt thông tin quản trị và đưa ra các quyết định tài chính tối ưu nhất? Khi đó các nhà quản trị khi đó sẽ xây dựng cho mình hệ thống thông tin kế toán để phục vụ cho việc kiểm soát hoạt động ra quyết định quản trị doanh nghiệp. Đó là lúc họ cần đến kế toán quản trị.

>> Xem thêm:

Vai trò của kế toán quản trị đối với nhà quản trị doanh nghiệp?

Mục tiêu chung của tất cả các giám đốc điều hành là quản lý hoạt động kinh doanh một cách có hiệu quả. Các hoạt động hàng ngày đều xung quanh vấn đề xử lý thông tin và ra quyết định hiệu quả. Vai trò của kế toán quản trị là cung cấp thông tin cho các giám đốc điều hành để phục vụ cho việc ra quyết định. 

Quá trình ra quyết định cho công việc điều hành kinh doanh có thể được mô tả qua các bước như sau:

  • Lập kế hoạch: Các giám đốc doanh nghiệp luôn có kế hoạch kinh doanh rõ ràng vào đầu các năm tài chính và mục tiêu của họ là đưa công ty cán đích doanh thu. Kế hoạch này sẽ gắn liền với mục tiêu ngắn hạn, trung hạn hoặc dài hạn. Khi lên kế hoạch, giám đốc doanh nghiệp cần liên kết tất cả các lực lượng của các bộ phận trong công ty để hướng tới mục tiêu đã xác định.
  • Tổ chức công tác điều hành: Trong việc tổ chức, nhà quản lý sẽ quyết định cách liên kết tốt nhất giữa tổ chức, con người với các nguồn lực lại với nhau sao cho kế hoạch được thực hiện có hiệu quả nhất. Trong việc điều hành, các nhà quản lý giám sát hoạt động hàng ngày và giữ cho cả tổ chức hoạt động trôi chảy.
  • Kiểm soát: Sau khi đã lập kế hoạch và tổ chức thực hiện, các giám đốc điều hành là người phải kiểm tra và đánh giá việc thực hiện kế hoạch. Để thực hiện chức năng kiểm tra, họ sử dụng các bước công việc cần thiết để đảm bảo cho từng bộ phận và cả tổ chức đi theo đúng kế hoạch đã vạch ra. Trong quá trình kiểm soát, họ sẽ so sánh hoạt động thực tiễn với kế hoạch đã thiết lập. So sánh này sẽ chỉ ra ở khâu nào công việc thực hiện chưa đạt yêu cầu, và cần sự hiệu chỉnh để hoàn thành nhiệm vụ và mục tiêu đã thiết lập.
  • Ra quyết định: Ra quyết định là việc thực hiện những lựa chọn hợp lý trong số các phương án khác nhau. Ra quyết định không phải là một chức năng riêng biệt, nó là một chức năng quan trọng, xuyên suốt các khâu trong quá trình quản lý một tổ chức, từ khâu lập kế hoạch, tổ chức thực hiện cho đến kiểm tra đánh giá. Chức năng ra quyết định được vận dụng liên tục trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

kế toán quản trị là gì

Tất cả các quyết định đều có nền tảng từ thông tin. Do vậy, một yêu cầu đặt ra cho công tác kế toán, đặc biệt KTQT là phải đáp ứng nhu cầu thông tin nhanh, chính xác cho nhà quản trị doanh nghiệp nhằm hoàn thành tốt việc ra quyết định.

Hy vọng với những thông tin trên đây của GMS về vai trò của KTQT cũng như trả lời câu hỏi kế toán quản trị là gì sẽ giúp ích được cho quý bạn đọc. 

GỬI YÊU CẦU LIÊN HỆ