dịch vụ kế toán

Tin Tức

Hướng Dẫn Kê Khai Bổ Sung Quyết Toán Thuế TNCN Chi Tiết Nhất

Với các trường hợp kê khai thiếu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thì cá nhân cần phải tiến hành kê khai bổ sung. Vậy cách thực hiện như thế nào? GMS Consulting sẽ gửi đến các bạn hướng dẫn kê khai bổ sung quyết toán thuế TNCN chi tiết nhé.

Khi nào cần khai bổ sung hồ sơ khai thuế TNCN

 • Sau khi doanh nghiệp phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp bị sai sót nhưng đã hết hạn nộp hồ sơ khai thuế. Lúc này bạn cần phải nộp lại hồ sơ thuế TNCN.
 • Khi doanh nghiệp chưa nộp hồ sơ quyết toán thuế năm thì doanh nghiệp cần phải bổ sung hồ sơ thuế tạm nộp của tháng, quý bị sai sót. Cùng lúc đó phải tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ quyết toán thuế năm.
 • Ngược lại nếu doanh nghiệp đã nộp hồ sơ quyết toán thuế năm. Vậy doanh nghiệp chỉ cần khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế năm.
 • Nếu hồ sơ khai bổ sung quyết toán thuế năm làm giảm số thuế phải nộp và cần xác định lại thuế tháng quý. Thì doanh nghiệp phải bổ sung hồ sơ khai tháng, quý và phải tính lại tiền chậm nộp.

Thời gian nộp bổ sung hồ sơ: bất cứ khi nào nhưng phải trước khi cơ quan có thẩm quyền công bố kiểm tra, thanh tra thuế tại doanh nghiệp. 

Các trường hợp khai bổ sung quyết toán thuế TNCN

Trường hợp 1: Khi khai bổ sung hồ sơ thuế không làm thay đổi tiền thuế cần nộp, thuế khấu trừ và thuế đề nghị hoàn. 

Trong trường hợp này doanh nghiệp phải làm tờ khai thuế của kỳ tính thuế bị sai sót nhưng được điều chỉnh, bổ sung. Sau đó gửi đính kèm với tài liệu giải thích.

Trường hợp 2: Khi khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng khoản tiền thuế phải nộp.

Lúc này doanh nghiệp cần lập hồ sơ khai thuế bổ sung và tính lại tiền chậm nộp theo quy định. Khi đó phải cộng thêm số tiền chậm nộp vào khoản thuế phải nộp.

Nếu người nộp thuế không xác định hoặc tính không đúng khoản chậm nộp. Thì cơ quan thuế sẽ xác định khoản chậm nộp này và thông báo lại cho doanh nghiệp.

Trường hợp 3: khi kê khai bổ sung hồ sơ thuế làm giảm khoản tiền thuế phải nộp

Trường hợp này doanh nghiệp cần lập hồ sơ khai thuế bổ sung và xác định số tiền điều chỉnh giảm thuế phải nộp. 

Nếu doanh nghiệp đã nộp vào ngân sách nhà nước thì số tiền được điều chỉnh trên sẽ được trừ vào lần thuế phải nộp của kỳ sau hoặc được hoàn thuế.

Trường hợp 4: Nếu cơ quan có thẩm quyền đã kiểm tra, thanh tra thuế và ban hành quyết định xử lý. Thì cần phải điều chỉnh kê khai quyết toán TNCN như sau: 

 • Nếu doanh nghiệp phát hiện ra sai sót nhưng không liên quan đến kỳ hạn và phạm vi kiểm tra, thanh tra. Thì doanh nghiệp được phép nộp lại hồ sơ khai thuế và nộp thêm khoản tiền chậm nộp.
 • Nếu doanh nghiệp phát hiện sai sót liên quan đến thời kỳ nhưng không thuộc phạm vi kiểm tra, thanh tra.Thì danh nghiệp được khai bổ sung hồ sơ khai thuế và nộp khoản tiền chậm nộp.
 • Nếu doanh nghiệp phát hiện sai sót liên quan đến cả thời kỳ và phạm vi kiểm tra, thanh tra. Sai sót này dẫn đến trường hợp tăng thuế phải nộp, giảm các khoản thuế như thuế được hoàn, khấu trừ hoặc thuế đã nộp thừa. Thì doanh nghiệp phải nộp bổ sung hồ sơ khai thuế đồng thời điều chỉnh và bị xử lý theo quy định.

Hướng dẫn các bước khai bổ sung hồ sơ khai thuế TNCN 

Trường hợp phát hiện ra sai sót nhưng chưa hết hạn nộp khai thuế 

Nếu doanh nghiệp kịp thời phát hiện ra sai sót vậy thì không cần lập tờ khai bổ sung. Mà doanh nghiệp chỉ cần lập lại tờ khai mới bỏ đi tờ khai ban đầu bị sai số liệu (xem tờ khai mới như tờ khai lần đầu). Cuối cùng điều chỉnh lại cho đúng số liệu và nộp lại.

Trường hợp phát hiện sai sót khi đã hết hạn nộp khai thuế 

Trường hợp này doanh nghiệp cần làm theo các bước hướng dẫn nộp lại lần hai quyết toán thuế TNCN qua mạng như sau:

Bước 1: truy cập vào phần mềm HTKK sau đó chọn “kỳ kê khai sai”. Tiếp theo chọn tờ khai bổ sung và nhấn đồng ý

Để lập được tờ khai bổ sung bạn cần có tờ khai lần đầu trong phần mềm HTKK. 

Bước 2: tiến hành hiệu chỉnh số liệu trên tờ khai theo các trường hợp sau

 • TH1: Nếu kỳ trước doanh nghiệp quên không nhập thuế giá trị gia tăng được khấu trừ thì phải sửa tại chỉ tiêu 22.
 • TH2: Nếu doanh nghiệp kê khai sai hóa đơn đầu vào. Thì doanh nghiệp cần điều chỉnh tăng hoặc giảm trên các chỉ tiêu 23, 24, 25
 • TH3: Nếu bị sai sót ở hóa đơn đầu ra. Thì phải điều chỉnh tại 5 chỉ tiêu là 29, 30, 31, 32, 33 theo thuế suất trên hóa đơn.

Bước 3: Sau khi điều chỉnh xong bạn nhấn “Ghi” để tổng hợp lại dữ liệu. Khi phần mềm hiện lên thông báo đã ghi thành công thì chuyển sang bước 4

Bước 4: Chọn sheet KHBS bên dưới cạnh tờ khai điều chỉnh để mở tờ giải trình tờ khai bổ sung điều chỉnh.

Ở đây bạn chỉ cần quan tâm đến chỉ tiêu 40 và 43. 

Nếu [40] > 0: Nghĩa là tăng số tiền GTGT phải nộp (không có dấu ngoặc đơn)

 • Bạn phải nộp số tiền này cho cơ quan có thẩm quyền kèm theo khoản tiền chậm nộp đã được phần mềm tính cho phần B.
 • Ngoài ra không cần phải kê khai chỉ tiêu 37 và 38 ở kỳ thuế được phát hiện bị sai sót.

Nếu [40] < 0: Nghĩa là giảm tiền thuế GTGT phải nộp (số tiền nằm trong ngoặc đơn).

 • Số tiền bạn đang nộp thừa sẽ được bù trừ cho kỳ tiếp theo cần nộp thuế. Bạn cần theo giỏi trường hợp kỳ sau có phát sinh tiền thuế phải nộp thì tự trừ đi.
 • Lưu ý: Không được cho vào chỉ tiêu 38 bời vì chỉ tiêu này dành cho thuế được khấu trừ.

Nếu [43] > 0 : Nghĩa là tăng số tiền thuế GTGT được khấu trừ.

 • Nhập vào chỉ tiêu 38 của hiện tại.

Nếu [43] <0: Nghĩa là giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ.

 • Nhập vào chỉ tiêu 37 của kỳ hiện tại.

Bước 5: giải trình lý do thực hiện sai ở cuối tờ KHBS. Cuối cùng xuất file XML và nộp cho cơ quan thuế mạng điện từ.

Như vậy cách nộp bổ sung thuế thu nhập cá nhân đã được GMS chia sẻ chi tiết bên trên.  Mong rằng bạn sẽ bổ sung hồ sơ thuế thành công nhờ hướng dẫn kê khai bổ sung quyết toán thuế TNCN.

GỬI YÊU CẦU LIÊN HỆ