Tin Tức

Các Loại Thuế Doanh Nghiệp Phải Nộp Cho Nhà Nước Là Những Loại Thuế Nào?

Các loại thuế doanh nghiệp phải nộp cho nhà nước là gì? Cách tính và quy định về mức đóng như thế nào? Bài viết dưới đây, GMS Consulting sẽ cung cấp thông tin đến quý bạn đọc về các loại thuế mà doanh nghiệp phải nộp cho nhà nước.

Các loại thuế doanh nghiệp phải nộp cho nhà nước 

Lệ phí môn bài

Lệ phí môn bài là khoản tiền định kỳ hàng năm phải nộp hoặc là khoản tiền phải nộp khi mới đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Dựa trên cơ sở số vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hay vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đăng ký đầu tư (đối với tổ chức). Hoặc dựa trên số doanh thu của mỗi năm (đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh).

Theo quy định tại Nghị định 139/2016 / NĐ CP sửa đổi bổ sung Nghị định 22/2020 / NĐ CP về hướng dẫn về kê khai, nộp lệ phí môn bài như sau:

 • Thời hạn kê khai thuế chậm nhất chính là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh. 
 • Trong trường hợp doanh nghiệp chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài là trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Các mức đóng lệ phí môn bài 

 • 2 triệu đồng/năm đối với công ty có vốn cổ phần hoặc vốn chủ sở hữu dưới 10 tỷ đồng.
 • 3 triệu đồng/năm đối với công ty có vốn cổ phần hoặc vốn chủ sở hữu lớn hơn hoặc bằng 10 tỷ đồng.
 • Tổ chức kinh doanh khác: như văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp… là: 1.000.000 đồng/năm.

Tuy nhiên, không phải công ty nào cũng phải nộp lệ phí môn bài. Một số trường hợp công ty được miễn lệ phí môn bài được liệt kê tại Điều 3 Nghị định 139/2016 / NĐ CP và được bổ sung bởi Nghị định 22/2020 / NĐ CP.

các loại thuế doanh nghiệp phải nộp cho nhà nước

Lệ phí môn bài là khoản tiền định kỳ hàng năm phải nộp hoặc là khoản tiền phải nộp khi mới đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Một trong các loại thuế doanh nghiệp phải nộp chính là thuế thu nhập doanh nghiệp. Đây là loại thuế được xác định dựa trên kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh cuối cùng của một doanh nghiệp.

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008, đã được sửa đổi và bổ sung từ năm 2013, 2014, căn cứ để tính thuế thu nhập doanh nghiệp dựa vào thu nhập tính thuế và thuế suất. Theo đó: 

 • Thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế được xác định bằng: Thu nhập chịu thuế – Thu nhập miễn thuế và lỗ được kết chuyển từ những năm trước
 • Cách tính thu nhập chịu thuế bằng: Doanh thu – Các khoản chi từ hoạt động sản xuất, kinh doanh cộng với doanh thu khác, kể cả thu nhập nhận được ngoài lãnh thổ Việt Nam.
 • Thuế suất thu nhập doanh nghiệp là 22%.
 • Các công ty có tổng doanh thu hàng năm không quá 20 tỷ đồng đều có thể áp dụng thuế suất 20%. 
 • Thuế suất doanh nghiệp đối với các hoạt động như: tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và các tài nguyên quý hiếm khác tại Việt Nam là 32% đến 50%, phù hợp với tùy loại dự án, cơ sở kinh doanh.

Ngoài ra, căn cứ vào Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, theo đó sẽ áp dụng cho các DNNVV có thời hạn từ năm 2018, có mức thuế suất thuế doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường nêu trên.

các loại thuế doanh nghiệp phải nộp cho nhà nước

Thuế TNDN là loại thuế được xác định dựa trên kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh cuối cùng của một doanh nghiệp

>>> Xem thêm các thông tin về Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Và Cách Tính Thuế TNDN Mới Nhất Hiện Nay

Thuế giá trị gia tăng

Thuế giá trị gia tăng được tính theo giá trị gia tăng của hàng hóa và dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến quá trình tiêu dùng. 

Cách tính thuế giá trị gia tăng

Theo quy định của Luật Thuế (GTGT) 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014, năm 2016 được tính theo 2 phương pháp là phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp. 

 • Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ = Thuế giá trị gia tăng đầu ra – Thuế giá trị gia tăng đầu vào 
 • Tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp = Giá trị gia tăng hàng hóa x thuế suất thuế GTGT của chính hàng hóa đó. 

Thuế suất GTGT của doanh nghiệp là: 0%, 5% và 10%, tùy thuộc vào hàng hóa và dịch vụ cụ thể của doanh nghiệp.

các loại thuế doanh nghiệp phải nộp cho nhà nước

Thuế thu nhập cá nhân

Đây là khoản thuế mà công ty trả thay cho người lao động và được tính hàng tháng. Khoản thuế này có thể được kê khai hàng tháng hoặc hàng quý và được kết toán hàng năm. 

Cách tính thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ để tính thuế thu nhập cá nhân là thu nhập chịu thuế và thuế suất, theo đó: 

Cách tính thuế Thu nhập cá nhân = Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân – các khoản giảm trừ gia cảnh 

Thuế suất thu nhập cá nhân được thay đổi tại Điều 22 và 23 Luật thuế TNCN năm 2007 và bổ sung từ 2012, 2014.

>>> Tìm hiểu Cách Tính Thuế TNCN Cập Nhật Mới Nhất Hiện Nay

Ngoài ra còn tùy thuộc vào từng lĩnh vực hoạt động kinh doanh mà công ty còn có nghĩa vụ thực hiện đóng các loại thuế của doanh nghiệp khác như thuế xuất nhập khẩu, thuế tài nguyên, thuế tiêu thụ đặc biệt….

Trên đây là thông tin về các loại thuế mà doanh nghiệp phải nộp cho nhà nước sau khi doanh nghiệp được thành lập. Mọi thắc mắc về thủ tục kê khai, nộp thuế… bạn có thể liên hệ với GMS chúng tôi qua Sđt: 0909 23 4545 để được tư vấn, hỗ trợ chi tiết và kịp thời.

GỬI YÊU CẦU LIÊN HỆ