dịch vụ kế toán

Tin Tức

Kế Toán Tài Chính Là Gì? Nhiệm Vụ, Vai Trò Của Kế Toán Tài Chính Trong Mỗi Doanh Nghiệp

Tài chính và kế toán là hai chuyên ngành đóng vai trò quan trọng trong một doanh nghiệp. Giúp doanh nghiệp tiến hành các hoạt động quản lý, theo dõi dòng tiền và giải quyết các vấn đề liên quan đến tài chính. Để hiểu rõ hơn về vai trò và trách nhiệm của hai nghề này, các bạn cùng chúng mình tìm hiểu kế toán tài chính là gì qua bài viết dưới đây.

Kế toán tài chính là gì?

Kế toán là công việc ghi chép, tiếp nhận, xử lý và cung cấp thông tin về tình hình hoạt động kinh tế, tài chính của một tổ chức, doanh nghiệp, v.v.

Từ đó, cung cấp thông tin về toàn bộ tài sản, nguồn hình thành tài sản và dòng tài sản trong các doanh nghiệp và tổ chức để giúp hội đồng quản trị đưa ra các quyết định kinh tế xã hội và đánh giá hiệu quả của các hoạt động.

Tài chính doanh nghiệp là một công cụ quan trọng và hoạt động trong hệ thống tài chính doanh nghiệp. Các hoạt động liên quan đến huy động vốn và sử dụng vốn đó để đầu tư vào tài sản của doanh nghiệp nhằm tạo ra lợi nhuận cho chủ doanh nghiệp.

kế toán tài chính là gì

Dựa trên các thông tin tài chính của doanh nghiệp, nhân viên tài chính doanh nghiệp sẽ quản lý dòng tiền trong doanh nghiệp cho các hoạt động tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Hoạt động tài chính sẽ liên quan trực tiếp đến quyết định đầu tư, quyết định vốn và quyết định phân phối lợi nhuận. Mục tiêu chung của các quyết định này là giúp doanh nghiệp tối đa hóa giá trị.

Nếu bộ phận kế toán là bộ phận thực hiện các công việc như tổng hợp doanh thu, tính toán mọi hoạt động thu chi tài chính, dòng tiền, theo dõi và thanh toán các hóa đơn. Bộ phận tài chính là đơn vị tiếp nhận những con số này để phân tích và tính toán.

Dự báo chi ngoài ngân sách để đảm bảo sử dụng tối đa các nguồn vốn. Từ đó, tư vấn và đề xuất các giải pháp với hội đồng quản trị về chi phí dự án, đầu tư vốn,… hỗ trợ mọi hoạt động liên quan đến tài chính.

Vai trò của tài chính và kế toán trong một doanh nghiệp

Tài chính – Kế toán là hai hoạt động thiết yếu trong bất kỳ tổ chức kinh doanh nào trong thế giới kinh doanh ngày nay. Tài chính và Kế toán dùng để thực hiện các nhiệm vụ sau:

 • Hạch toán kịp thời và toàn diện tất cả tài sản, lãi vay, nợ phải trả, v.v.
 • hoạt động thu chi tài chính
 • Giúp doanh nghiệp dự báo nhu cầu tài chính, hỗ trợ lập kế hoạch kinh doanh và kế toán tài chính

Vì vậy, kế toán tài chính có nhiệm vụ hạch toán nhanh chóng, kịp thời, toàn diện và chính xác các nghiệp vụ kinh tế của doanh nghiệp, đảm bảo cung cấp các dịch vụ tốt cho các hoạt động kinh doanh khác nhau của doanh nghiệp.

Hai bộ phận cũng phối hợp với các bộ phận liên quan để hỗ trợ công ty lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính hàng năm và nhiều năm. Ngoài ra, tài chính-kế toán còn đảm nhận vai trò quản lý các khoản đầu tư tài chính của doanh nghiệp, vay và trả nợ.

kế toán tài chính là gì

Tài chính – Kế toán là hai bộ phận được Ban Giám đốc Công ty xin ý kiến ​​nhiều lần để chỉ đạo thực hiện. Đôi khi bộ phận cũng trực tiếp thay mặt lãnh đạo kiểm tra, giám sát việc quản lý và tuân thủ hệ thống kế toán tài chính.

Các thông tin do phòng tài chính – kế toán phân tích được nghiên cứu sâu hơn trước khi đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động kinh doanh với ban lãnh đạo, đảm bảo tuân thủ tốt hệ thống hiện hành và phù hợp với đặc điểm của đơn vị, tình hình kinh doanh nhằm đạt được hiệu quả tối đa.

Vì vậy, những người ở cả hai khối cũng là những người lao động có kiến ​​thức và kỹ năng tốt để hỗ trợ HĐQT phát triển doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh.

Công việc của các nhân viên kế toán trong một doanh nghiệp

Công tác kế toán được chia thành nhiều loại khác nhau, trong đó được chia thành kế toán tài chính và kế toán quản trị theo chức năng cung cấp thông tin kế toán.

kế toán tài chính là gì

Kế toán tài chính

Kế toán tài chính có nhiệm vụ ghi chép và tổng hợp các số liệu phản ánh điều kiện hoạt động của doanh nghiệp thông qua các báo cáo tài chính, phục vụ nhu cầu thông tin của các bên liên quan trong và ngoài doanh nghiệp. Thông tin cần đảm bảo tính thống nhất, khách quan và tuân thủ các nguyên tắc, chuẩn mực và hệ thống kế toán hiện hành được quy định tại mỗi quốc gia.

Nhiệm vụ cụ thể của kế toán tài chính:

 • Cung cấp thông tin về các vấn đề liên quan đến doanh thu và dòng tiền trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
 • Tính thuế và thu nhập.
 • Thực hiện và giám sát tài chính nội bộ, thiết lập và xử lý tất cả các thủ tục tài chính của doanh nghiệp
 • Làm đơn vị hậu cần để lập ngân sách và phát triển dự án. Phối hợp với bộ phận tài chính trong doanh nghiệp (nếu có) hoặc trực tiếp phân tích tình hình tài chính để xác định nguyên nhân giảm sút lợi nhuận và đề xuất các giải pháp tăng lợi nhuận bằng cách thúc đẩy doanh thu cao nhất có thể cho doanh nghiệp, cơ quan.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác dựa theo chỉ đạo từ Ban Giám đốc

Kế toán quản trị

Kế toán quản trị là bộ phận kế toán đưa ra các quyết định kinh tế, tài chính trong phạm vi quản lý, thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin về tình hình kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản lý.

Kế toán quản trị là việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin về một tình huống

Kế toán quản trị không thu thập dữ liệu mà tập trung chủ yếu vào các quyết định liên quan đến hoạt động kinh doanh kế toán, đặc biệt là những quyết định liên quan đến:

 • Các yếu tố sản xuất và hoạt động bao gồm quyết định mua sắm, sử dụng đối tượng lao động – kiểm kê, quản lý và kiểm soát tài sản cố định tư liệu lao động, đồng thời thực hiện nhiệm vụ tuyển dụng, sử dụng lao động và tiền lương của người lao động, v.v.
 • Giá thành và giá thành sản phẩm: Kế toán quản trị tham gia vào việc định giá sản phẩm, phân loại chi phí, lập dự toán, phân bổ chi phí và tham gia vào các quá trình ra quyết định. 
 • Kiểm soát và thanh toán các khoản nợ công ty
 • Quản lý hoạt động đầu tư tài chính
 • Tham gia điều hành các hoạt động khác của công ty

 Thông tin kế toán quản trị không chỉ là thông tin đã xảy ra trong quá khứ mà còn bao gồm các kế hoạch, ước tính, dự báo,… cho tương lai.

Công việc của nhân viên tài chính

Tài chính doanh nghiệp bao gồm việc đọc báo cáo tài chính, lập kế hoạch tài chính và quản lý các lựa chọn tài chính, bao gồm những việc sau:

kế toán tài chính là gì

 • Đọc các báo cáo tài chính của bộ phận kế toán, tập trung vào việc ghi thông tin thu nhập và lợi nhuận của doanh nghiệp vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Báo cáo tài chính

 • Đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo này cung cấp thông tin về cách nguồn tiền mặt của doanh nghiệp đã tăng hoặc giảm theo thời gian.
 • Thông qua bảng cân đối kế toán sẽ cho biết tình hình lãi lỗ của doanh nghiệp như thế nào.
 • Hoạch định chiến lược cung cấp cho doanh nghiệp nền tảng tài chính để giúp thực hiện các dự án, chương trình trong khả năng tài chính cho phép.

Ví dụ, khi một doanh nghiệp muốn giới thiệu một chiến lược tiếp thị sản phẩm mới ra thị trường, tài chính doanh nghiệp giúp doanh nghiệp biết mình sẽ phải trả bao nhiêu, từ đó dự báo và tính toán số lượng sản phẩm mới mà mình phải bán để trang trải ban đầu. chi phí tung ra sản phẩm. Đây là cơ sở để doanh nghiệp thu hồi số tiền đã bỏ ra.

 • Quản lý các phương án tài chính: Ví dụ khi doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính, nhân viên bộ phận này sẽ giúp doanh nghiệp hiểu và đưa ra các phương án tài chính như mức vay, lãi và gốc phù hợp với khả năng trả nợ của doanh nghiệp.

Kế toán tài chính được yêu cầu lập báo cáo hàng tháng, hàng quý và hàng năm. Đặc biệt:

 • Báo cáo hàng tháng: cung cấp báo cáo thuế GTGT, báo cáo thuế TNCN
 • Báo cáo hàng quý: cung cấp báo cáo thuế GTGT, báo cáo thuế TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
 • Báo cáo hàng năm: Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế TNCN, Quyết toán thuế TNDN, Thuế môn bài
 • Sổ kế toán:
  • Tóm tắt nhật ký chung
  • Sổ cái
  • Báo cáo Phải thu và Phải trả
  • Báo cáo kiểm kê tổng hợp
  • Quản lý dòng tiền
  • Quản lý các nguyên vật liệu, thành phẩm, hàng hóa 
  • Quản lý thu chi của doanh nghiệp

Ngoài ra, KTTC thực hiện các công việc khác như thông báo hóa đơn, kiểm tra chứng từ thanh toán.

Kế toán tài chính có vai trò vô cùng quan trọng trong một doanh nghiệp. Tuy nhiên, thay vì làm thủ công, doanh nghiệp nên đầu tư phần mềm để cho kết quả nhanh chóng, tiện lợi và chính xác.

Tài chính, kế toán trong một doanh nghiệp có sự khác biệt gì?

Trên cơ sở phân tích công tác tài chính kế toán có thể coi kế toán là một bộ phận của tài chính, phạm vi hạch toán hẹp hơn tài chính.

Kế toán là một bộ phận quan trọng của tài chính, cung cấp thông tin kế toán phục vụ bộ phận tài chính trong việc phân tích tình hình tài chính cùng với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Dữ liệu trong báo cáo tài chính giúp bộ phận tài chính phân tích các hoạt động trong quá khứ và xác định kế hoạch trong tương lai.

kế toán tài chính là gì

Kế toán thực hiện công việc xác định số dư nguồn vốn, các hoạt động làm thay đổi nguồn vốn là thu nhập, chi phí, … còn tài chính xác định số dư vốn dựa trên vòng quay tiền mặt.

Mục đích của kế toán là thu thập và trình bày thông tin tài chính, công việc của kế toán là liên tục cập nhật dữ liệu trong quá khứ và hiện tại, bộ phận tài chính dựa vào thông tin thu thập được để lập chiến lược tài chính, quản lý và kiểm soát, ra quyết định.

Những vấn đề cần quan tâm về kế toán tài chính trong một doanh nghiệp

Tuân thủ những quy định từ Bộ Tài chính

Hiện nay, công tác kế toán tổng hợp, đặc biệt là cơ sở pháp lý về kế toán tài chính doanh nghiệp được đồng bộ và cơ bản hoàn thiện. Vì vậy, doanh nghiệp và các bạn kế toán cần cập nhật và nắm rõ các quy định mới nhất của Luật kế toán theo các nghị định của chính phủ và các thông báo của Bộ tài chính.

kế toán tài chính là gì

Đối với từng loại hình doanh nghiệp, ngoài việc tuân thủ các quy định chung của Luật Kế toán, còn phải áp dụng chế độ kế toán phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp.

Đảm bảo các nguyên tắc cơ bản

Tài chính doanh nghiệp cần đảm bảo thực hiện đúng và đủ các nguyên tắc cơ bản của tài chính kế toán. Cụ thể, kế toán tài chính phải phản ánh đầy đủ kết quả hoạt động kinh tế, tài chính trên sổ kế toán, chứng từ kế toán và báo cáo tài chính. Đồng thời, thông tin, số liệu kế toán phải được phản ánh liên tục, kịp thời, rõ ràng, trung thực, chính xác và kịp thời.

kế toán tài chính là gì

Một nguyên tắc quan tâm khác là thông tin và dữ liệu kế toán phải được phân loại, sắp xếp theo thứ tự, có hệ thống, có thể so sánh và kiểm chứng được.

Tập trung vào đúng nội dung và tuân theo các quy tắc

Nội dung kế toán tài chính cần tập trung vào các nội dung sau: xác định chứng từ kế toán sử dụng, lập, xử lý và luân chuyển chứng từ kế toán; tổ chức xây dựng hệ thống kế toán doanh nghiệp; tổ chức hệ thống báo cáo tài chính, …

Ngoài ra, cán bộ tài chính kế toán của doanh nghiệp phải thực hiện nhiệm vụ của mình theo quy định về các vấn đề như sổ kế toán, chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, lập và nộp báo cáo tài chính, trình bày, nộp và công bố báo cáo tài chính để tránh phạt hành chính. 

Những câu hỏi thường gặp về kế toán tài chính

Các đối tượng có nhu cầu thông tin liên quan đến kế toán tài chính là ai?

Kế toán tài chính là việc ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu và lập báo cáo tài chính nhằm phục vụ nhu cầu thông tin của các đối tượng không phải là đơn vị, doanh nghiệp, cụ thể bao gồm các đối tượng sau: cổ đông; cơ quan thuế, thanh tra, chủ nợ, ngân hàng và các cơ quan chức năng khác,…

kế toán tài chính là gì

Những hành vi liên quan đến kế toán tài chính bị cấm

Theo quy định tại Khoản 10, của Điều 13 Luật kế toán năm 2015 quy định về hành vi ”Lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên hoặc cung cấp, công bố các báo cáo tài chính có số liệu không đồng nhất ở cùng một kỳ kế toán” là hành vi hiện đang bị nghiêm cấm. Do vậy, doanh nghiệp cũng như kế toán cần chú ý để tránh không vi phạm điều cấm này.

kế toán tài chính là gì

Hy vọng với những chia sẻ trên đã có thể giúp bạn giải đáp được thắc mắc kế toán tài chính là gì, cũng như công việc của một nhân viên kế toán tài chính trong một doanh nghiệp là gì nhé!

Danh mục Tin Tức

GỬI YÊU CẦU LIÊN HỆ