dịch vụ kế toán

Tin Tức

Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Là Gì? Những Điều Cần Biết Về Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp

Bạn có biết kế toán hành chính sự nghiệp là gì? Nhiệm vụ và nội dung của nó như thế nào? Nếu như bạn vẫn chưa rõ về những điều này thì hãy cùng chúng tôi giải đáp thắc mắc ở bài viết dưới đây nhé!

Kế toán hành chính sự nghiệp là gì?

Kế toán hành chính sự nghiệp chính là kế toán chấp hành ngân sách của nhà nước tại các đơn vị hành chính sự nghiệp ví dụ như trường học, ủy ban, bệnh viện,… Là công cụ để điều hành và quản lý về các hoạt động kinh tế và tài chính của đơn vị hành chính. Các đơn vị hành chính sự nghiệp được lập dự toán để quản lý và chủ động hơn trong chi tiêu. Dựa vào những báo cáo dự toán, những ngân sách nhà nước sẽ cấp kinh phí cho từng đơn vị. Do đó, kế toán không chỉ đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với đơn vị mà nó cũng sẽ quan trọng không kém đối với ngân sách nhà nước.

Nhiệm vụ kế toán hành chính sự nghiệp

Với vai trò đó, kế toán trong các doanh nghiệp hành chính sự nghiệp cần phải có kế hoạch tổ chức bằng dữ liệu để việc quản lý, kiểm soát kinh phí cũng như tình hình sử dụng quyết toán, quản lý và sử dụng các loại tài sản. Đồng thời, với chức năng thông tin thì mọi hoạt động phát sinh khi chấp hành ngân sách nhà nước cũng được nhà nước sử dụng như là một công cụ sắc bén khi quản lý ngân sách. Để thực sự có hiệu lực trong việc quản lý, các đơn vị hành chính sự nghiệp sẽ phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:

 • Ghi chép và phản ánh chính xác, kịp thời, đầy đủ về tình hình luân chuyển, sử dụng tài sản, tiền vốn, quá trình hình thành kinh phí, sử dụng kinh phí cũng như kết quả của hoạt động sản xuất tại doanh nghiệp
 • Thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát tình hình trong khi chấp hành dự toán thu chi, tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, định mức nhà nước, sử dụng vật tư tài sản tại đơn vị, nộp ngân sách, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật và chế độ chính sách nhà nước
 • Theo dõi, kiểm soát tình hình phân phối kinh phí của đơn vị dự toán, tình hình dự toán thu chi và quyết toán của đơn vị cấp dưới
 • Lập và nộp đúng hạn báo cáo tài chính đến các cơ quan quản lý cấp trên theo quy định. Cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết để phục vụ việc quyết toán, xây dựng, phân tích và đánh giá hiệu quả nguồn kinh phí ở đơn vị.

Nội dung của kế toán hành chính sự nghiệp

Kế toán tiền và vật tư

 • Phản ánh được tình hình tăng giảm cũng như xử lý vật tư, nguồn kinh phí nhận ở trong kỳ
 • Phản ánh tình trạng thu chi, giao nhận dự toán ngân sách nhà nước

Kế toán tài sản cố định

 • Hạch toán những nhiệm vụ liên quan đến tài sản cố định ví dụ như: Tính hao mòn tài sản, thanh lý tài sản. Đặc biệt, so với doanh nghiệp thì tính hao mòn tài sản trong đơn vị sẽ khác xa
 • Trong doanh nghiệp, khấu hao tài sản cố định sẽ được tính 1 lần vào mỗi cuối tháng
 • Trong đơn vị hành chính sự nghiệp, hao mòn tài sản cố định sẽ được tính 1 lần vào cuối mỗi năm.

Kế toán các khoản thu

 • Hạch toán của đơn vị hành chính sự nghiệp có thu sử dụng tài khoản 511
 • Hạch toán đơn vị hành chính sản xuất kinh doanh dùng tài khoản 311
 • Hạch toán doanh nghiệp các khoản phải thu sẽ sử dụng tài khoản 131

Kế toán của khoản tiền lương và bảo hiểm

 • Hạch toán về các nghiệp vụ chi lương, trích lương như BHYT, BHXH, BHTN, KPCĐ ở các đơn vị hành chính sự nghiệp

Kế toán các khoản phải trả

 • Phản ánh các khoản phải trả cho các đối tượng trong đơn vị hành chính sự nghiệp như nhà cung cấp, học sinh, sinh viên,…

Kế toán nguồn kinh phí

 • Là bút toán về nguồn phí từ ngân hàng nhà nước như nguồn kinh phí hoạt động, nguồn kinh phí dự án,…

Kế toán nguồn kinh phí kinh doanh

 • Cho biết nguồn kinh phí các đơn vị hành chính sự nghiệp có từ đâu, sử dụng nó như thế nào có khác gì so với hạch toán vốn kinh doanh ở trong doanh nghiệp hay không?

Kế toán về các khoản chi

 • Đảm nhận việc chi cho các hoạt động không thường xuyên, chi thường xuyên, chi dựa theo đơn đặt hàng của nhà nước hay cho dự án,… Ngoài ra, còn phải dự toán và phải biết cách sử dụng nguồn kinh phí đó phù hợp.

Kế toán về các khoản doanh thu

 • Phản ánh doanh thu thu được trong các đơn vị hành chính sự nghiệp có xuất hiện hoạt động sản xuất kinh doanh

Kế toán các khoản chi phí

 • Đảm nhiệm các khoản chi phí về sản xuất kinh doanh trong đơn vị như lương, tiền công, nguyên vật liệu, phụ cấp, tính hao mòn tài sản,…

Kế toán bút toán kết chuyển cuối kỳ

 • Là các trường hợp kế toán phải xử lý các nguồn kinh phí, dự toán cũng như các khoản chi vào cuối niên độ kế toán

Kế toán các sổ sách, báo cáo tài chính

 • Cuối niên độ kế toán, liệt kê sổ sách và in từng loại. Ngoài ra, cần lập báo cáo tài chính, xác định mỗi loại báo cáo cần phải cung cấp những thông tin gì cho các đối tượng trong và ngoài đơn vị.

Bài viết trên đã cung cấp cho bạn thông tin về kế toán hành chính sự nghiệp là gì? Nếu bạn còn thắc mắc hãy liên hệ đến Công Ty TNHH Green Maison (GMS) chúng tôi chắc chắn sẽ làm hài lòng bạn.

GỬI YÊU CẦU LIÊN HỆ