dịch vụ kế toán

Tin Tức

Hướng Dẫn Kê Khai Bổ Sung Quyết Toán Thuế TNDN

Khai bổ sung quyết toán thuế TNDN là gì? Khi nào cần khai bổ sung quyết toán thuế TNDN? Kê khai bổ sung như thế nào? Tất cả những thông tin đó sẽ được gms giải đáp qua bài viết này đồng thời hướng dẫn kê khai bổ sung quyết toán thuế TNDN.

Khai bổ sung quyết toán thuế TNDN là gì?

Khai bổ sung quyết toán thuế TNDN là việc làm khi doanh nghiệp có sai sót trong việc quyết toán cuối năm. Việc kê khai bổ sung quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ do các kế toán thực hiện.

Hồ sơ khai bổ sung quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:

  • Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp của kỳ tính thuế bị sai sót và đã được điều chỉnh sai sót, bổ sung;
  • Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/khbs ban hành kèm theo thông tư này (trong trường hợp khai bổ sung, điều chỉnh có phát sinh chênh lệch tiền thuế);
  • Tài liệu kèm theo giải thích các số liệu có trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh.

Khi nào cần khai bổ sung quyết toán thuế TNDN?

Khai bổ sung quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp khi doanh nghiệp phát hiện có một số sai sót làm ảnh hưởng đến các số liệu trên những tờ khai quyết toán thuế TNDN, lúc này các kế toán phải có trách nhiệm tiến hành làm hồ sơ khai bổ sung quyết toán thuế TNDN.

Trong trường hợp người nộp thuế đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì bắt buộc phải khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

Trong trường hợp người nộp thuế chưa khai quyết toán thuế năm thì khai bổ sung khai thuế tạm nộp của tháng hoặc quý, sau đó tổng hợp lại số liệu khai quyết toán thuế năm.

Trong trường hợp nếu hồ sơ khai bổ sung quyết toán thuế năm làm giảm số thuế phải nộp, thì người nộp thuế phải khai bổ sung tờ khai tạm nộp tháng hoặc quý và phải tính toán lại số tiền chậm nộp (nếu có).

Thời hạn kê khai bổ sung quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Hồ sơ kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp có thể được nộp vào bất kỳ ngày nào nhưng phải đảm bảo hồ sơ phải được nộp trước khi cơ quan thuế công bố quyết định thanh , kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp. Ngoài ra, nếu doanh nghiệp đã được cơ quan thuế ra quyết định thanh tra, kiểm tra rồi thì người nộp thuế phải khai bổ sung nếu thuộc trường hợp dưới đây:

  • Trường hợp 1: các sai sót trên hồ sơ kê khai thuế không nằm trong thời kỳ, phạm vị mà cơ quan thuế ra quyết định thanh tra kiểm tra thuế. Hoặc nếu có liên quan đến thời kỳ thanh tra, kiểm tra, nhưng không nằm trong phạm vi thanh tra, kiểm tra: người nộp thuế khai bổ sung theo quy định và nộp tiền chậm nộp thuế (nếu có).
  • Trường hợp 2: nếu các sai sót liên quan đến thời kỳ, phạm vi thanh tra, kiểm tra dẫn đến phát sinh tăng số thuế phải nộp, giảm số được hoàn, giảm số được khấu trừ hoặc giảm số đã nộp thừa thì lúc này người nộp thuế được khai bổ sung điều chỉnh đồng thời chịu xử lý vi phạm như khi bị thanh tra, kiểm tra thuế phát hiện sai sót.

Hướng dẫn kê khai bổ sung quyết toán thuế TNDN

Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp có thể sử dụng phần mềm hỗ trợ khai thuế (htkk) của tổng cục thuế để thực hiện các bước khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế TNDN. Các bước khai thực hiện trên phần mềm như sau:

Bước 1: người nộp thuế đăng nhập vào phần mềm hỗ trợ khai thuế htkk. Sau đó, người nộp thuế chọn “thuế TNDN”/“quyết toán TNDN năm (03/TNDN)”.

Bước 2: sau khi bước 1 được hoàn tất thì giao diện “chọn kỳ tính thuế” sẽ xuất hiện. Lúc này, người nộp thuế chọn “tờ khai bổ sung” và điền các thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: nếu tờ khai của kỳ có sai phạm xuất hiện trên màn hình, thì lúc này, người nộp thuế có nhiệm vụ điều chỉnh các số liệu cho đúng với thực tế. Chú ý chỉ tiêu: [m1] số ngày chậm nộp và [m2] số tiền chậm nộp.

Bước 4: sau khi điều chỉnh các thông tin sai phạm thì người nộp thuế tiến hành điền đầy đủ các thông tin vào mục “giải trình khai bổ sung, điều chỉnh”.lúc này người nộp thuế TNDN cần phải chú ý tới các chỉ tiêu như [d] tổng số thuế TNDN phải nộp và mục b. Sau khi kết thúc việc khai bổ sung thì người nộp thuế chọn “tổng hợp khbs” để hoàn tất.

Bước 5: sau khi việc kê khai hoàn tất thì người nộp thuế chọn xuất file dưới dạng xml và nộp lại file này cho cơ quan thuế.

Lưu ý: nếu người nộp thuế không nộp được tờ khai bổ sung vừa khai qua ứng dụng dù đã làm đủ bước thì người nộp thuế nên kiểm tra lại kết nối mạng của thiết bị, kiểm tra lại định dạng file đã đúng theo hướng dẫn chưa hoặc xem lại chữ ký điện tử xem có gặp các vấn đề gì không.

Trường hợp nếu người nộp thuế phát hiện sai sót trong tờ khai bổ sung của mình thì người nộp thuế có thể nộp tờ khai bổ sung so việc nộp tờ khai bổ sung quyết toán thuế TNDN không có giới hạn về thời gian mà chỉ cần nộp trước khi cơ quan thuế ra quyết định thanh tra, kiểm tra.

GỬI YÊU CẦU LIÊN HỆ