dịch vụ kế toán

Dịch vụ liên quan pháp lý

Chỉ từ 1.500.000/dịch vụ

GMS sẽ thực hiện:

 

  • Tất cả các việc liên quan đến kê khai bảo hiểm xã hội
  • Đăng ký thành lập doanh nghiệp
  • Thủ tục pháp lý thay đổi giấy phép kinh doanh
  • Lập thang bảng lương/khai trình lao động
  • Thay đổi địa điểm kinh doanh
  • Giải thể chi nhánh hoặc công ty (không bao gồm thuế, bảo hiểm xã hội, hải quan)
  • Đăng ký mẫu dấu
  • Thay đổi tên công ty
  • Thay đổi thành viên góp vốn

GỬI YÊU CẦU LIÊN HỆ